Tło
Kontakt

Zatrudnimy Przedstawicieli Handlowych we wszystkich regionach kraju. C.V. ze zdjęciem, oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@zmbdystrybucja.pl

ZMB BIAŁYSTOK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

15-558 Białystok
ul. Pozioma 6
tel./fax: +48 85 663 32 32
zmb@zmbbialystok.pl

Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 9662086554
KRS 0000434719


ROBERT MALINOWSKI

PREZES

r.malinowski@zmbbialystok.pl

DAWID KUJAWA

DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY

d.kujawa@zmbbialystok.pl

KANAŁ NOWOCZESNY

URSZULA PRZEZDZIECKA

tel.: 695 250 051

u.przezdziecka@zmbbialystok.pl

___________________________________________

HoReCa

HUBERT MALINOWSKI

tel.: 695 100 296

h.malinowski@zmbbialystok.pl

___________________________________________

KANAŁ TRADYCYJNY

ADAM CHARYTONIUK

tel.: 695 100 257

a.charytoniuk@zmbbialystok.pl

___________________________________________

DZIAŁ EXPORTU

exportzmb@zmbbialystok.pl

___________________________________________

TERENOWE SIŁY SPRZEDAŻY

ERYK KALIŚ

tel.: 695 100 237

e.kalis@zmbdystrybucja.pl

ELŻBIETA JANIEL

tel.: 601 86 98 39

fax: 85 663 32 32

sprzedaz@zmbdystrybucja.pl

Dorota Dańkowska

tel.: 695 25 00 60

d.dankowska@zmbdystrybucja.pl

REGION PÓŁNOCNO - WSCHODNI

JAROSŁAW KAMIEŃSKI

tel.: 695 100 282

j.kamienski@zmbbialystok.pl

_______________________________________

MARIUSZ KONDRACIUK

tel.: 695 250 074

m.kondraciuk@zmbbialystok.pl

REGION PÓŁNOCNO - WSCHODNI

ADAM WAPPA

tel.: 695 250 002

a.wappa@zmbbialystok.pl

REGION PÓŁNOCNO - WSCHODNI

ADAM WAPPA

tel.: 695 250 002

a.wappa@zmbbialystok.pl

REGION ŚLĄSK I MAŁOPOLSKA

KRZYSZTOF OPIŁKA

tel.: 695 100 282

k.opilka@zmbbialystok.pl

REGION LUBELSKI

MAGDALENA LEMKE

tel.: 695 100 257

m.lemke@zmbbialystok.pl

REGION PÓŁNOCNO - WSCHODNI

PAWEŁ RUTECKI

tel.: 695 250 009

p.rutecki@zmbbialystok.pl

REGION KUJAWSKO - POMORSKI

MARCIN KOŁODZIEJCZYK

tel.: 601 869 825

m.kolodziejczyk@zmbbialystok.pl

REGION CENTRALNY

ROBERT ZAWADZKI

tel.: 695 250 012

r.zawadzki@zmbbialystok.pl

_______________________________________

HUBERT MALINOWSKI

tel.: 695 100 296

h.malinowski@zmbbialystok.pl

REGION ZACHODNI

MARCIN KOŁODZIEJCZYK

tel.: 601 869 825

m.kolodziejczyk@zmbbialystok.pl